«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Vi jobber annerledes – digitale møterom

Koronapandemien har endret måten vi jobber. Ikke bare nå, men trolig også for fremtiden.

Videokonferanseløsninger som Teams, Zoom og Google Meet har vært redningen for de fleste. Aldri tidligere har man kastet seg så fort rundt, og hoppet ut i ny måte å jobbe på. Ikke fordi vi har villet, men fordi vi har måttet.

Overgangen til «desentraliserte avdelingskontorer» har gått over all forventning, og flere og flere virksomheter vurderer nå å åpne nå for mer bruk av hjemmekontor. Effektiviteten har ikke falt, og det meste av samhandling kan gjøres via for eksempel Teams.

Vi som teknologileverandør har lenge sett mulighetene med videokonferanser, og har i lengre tid benyttet Teams for internkommunikasjon. Likevel har det vært vanskelig å få kunder og partnere til å ta i bruk mulighetene.


Mental modning

For selv før vi ble pålagt hjemmekontorer, så jo mange hvilke effektiviserende muligheter som lå i videokonferanser. Men det var «diseruptivt», og dermed litt skummelt. Vi skulle erstatte personlig og fysisk omgang med mennesker med skjerm. Hvordan ville folk se på dette? Det var å regne som upersonlig, og man var redde for å miste kjemien med kunder.

Det måtte nok skje gradvis, men plutselig ble alle nærmest kastet ut i det over natten. Selvfølgelig var man ubekvemme den første tiden og følte at det var rart, men nå har de fleste av oss fått «feelingen».

Faktum er at vi som arbeidstakere har akseptert videokomferanse som møteform. Vi er bekvemme med den, og møteformen har blitt modnet mentalt hos oss.


At det er effektivt med videokonferanser er hevet over enhver tvil.


Et godt eksempel

 En bedrift vi kjenner godt fikk i fjor høst en stor kunde som var lokalisert et par timer unna. Kundeforholdet er avhengig av jevnlig oppfølging, og det ble derfor avholdt statusmøter hver 2. eller 3. uke. Da kjørte to ansatte 2 timer hver vei for å gjennomføre et 2 timers møte. De var i prinsippet opptatt hele dagen.

Møtene ble i mars nærmest «presset» over på Microsoft Teams, selvfølgelig med litt tilpasningsutfordringer i starten, som det har vært for oss alle. Nå 3 måneder senere har møteformen blitt evaluert, og begge parter er kjempefornøyde.

Resultatet er at det nå gjennomføres ukentlige oppfølgingsmøter via Teams. Møtet varer maksimalt en time. Effektiviteten øker også ved at saker som diskuteres er «ferskere» – kun da fra siste uke.


Rust opp møterommene

De fleste bedrifter bør sterkt vurdere å sette opp eller oppgradere videokonferanseutstyret på møterommene. Både interne og eksterne møter vil i fremtiden skje oftere via Teams. Ikke minst interne avdelingsmøter, der en deler av avdelinger sitter på møterommet og mange kobler seg på via hjemmekontor.

Sodvin-Fagdata har bygget kompetanse på enkle og effektive videokonferanseløsninger. Disse er det stor interesse for, og vi antar at de fleste bedrifter vil ønske å anskaffe seg slike løsninger det neste halvåret. Ikke bare fordi de må, men fordi løsningene faktisk er positive for totaløkonomien i bedriften. Tilgjengelighet, effektivitet og spart reisetid og kostnader er noen av driverne.


Se våre tjenester for «digitale møterom«

Fagdata AS © 2022 | Personvern