«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Tradisjonelle antivirus virker ikke lenger!

Vi er i 2021, og teknologien går fremover. Litt for fort vil noen mene, men hackerne gnir seg i hendene. Hver dag oppdages over 350.000 nye virus eller mutasjoner av de forrige.

Akkurat som med våre dataenheter, som i praksis blir utdatert i det vi pakker dem ut, skjer det samme innen beskyttelse mot nettangrep. Teknologien blir stadig mer sofistikert, og de datakriminell henger med.

På grunn av denne rivende utviklingen, klarer ikke tradisjonell antivirus å tilby den samme beskyttelsen som det den engang gjorde. Volumet av nye trusler blir for stort, og angrepsmetodene blir for avanserte. Husk at måten tradisjonell antivirus fungerer ikke har endret seg på nesten 20 år!


«Neste generasjon sikkerhet har gjort sitt inntog
– med gode resultater!».


Nye tjenester er redningen – EDR

Selvfølgelig har man, i tro data-ånd, fått en ny trebokstavforkortelse innen IT-Sikkerhet – EDR. Det står for Endepunkts Detektering og Respons, og disse tjenestene tar nå over tronen innen PC-sikkerhet.


Hvorfor er EDR overlegen tradisjonell antivirus?

Enkelt forklart så bryr ikke EDR seg om hva slags skadeprogram som benyttes for å angripe maskinen din. Den ser heller på oppførselen som finner sted. Hvis oppførselen er skadelig eller indikerer mistenkelig aktivitet, vil EDR oppdage dette og respondere. Gjennom avansert teknologi vil sikkerhetsprogrammet fjerne trusselen, og spole maskinen tilbake til statusen den hadde før angrepet!


3 typer angrep som tradisjonell antivirus aldri vil oppdage

«Dag-null»-angrep.

Et «dag-null» angrep er akkurat hva det høres ut som – et dataangrep som skjer samme dag som svakheten oppdages. Den utnytter en svakhet før en oppdatering av den tradisjonelle antivirus’en har kommet! Vanlig antivirus oppdager kun kjente virus og skadelig kode. «Dag-null» angrep er nye, og vil enkelt passere tradisjonell antivirus.

Krypto-angrep

Kryptovirus angrep involverer programvare som er lastet ned av et uvitende offer. Tidligere som regel via et e-postvedlegg eller en link i en e-post, men i senere tid er viruset også gjemt i vanlige nettsider. Tradisjonell antivirus klarer som oftest ikke å beskytte mot disse angrepene.

Fil-løse programvare angrep

I motsetning til kryptovirus trusler, er et «fil-løst» angrep et angrep på eksisterende Windowsverktøy, fremfor skadelig programvare som blir installert på offerets maskin. Derfor er det ingen virusfiler for tradisjonell antivirus å sjekke mot.


Vi i Sodvin-Fagdata vurderer kontinuerlig tjenester fra verdens ledende produsenter, og bygger kompetanse på løsninger som vi erfaringsvis vet dekker våre kunders effektivitets- og sikkerhetsbehov.

Når det gjelder neste generasjons antivirus-løsninger eller rettere sagt EDR, har vi valgt å samarbeide med markedsledende SentinelOne. Gjennom tjenesten FD Protect har vi kombinert EDR-løsningen til SentinelOne med våre administrasjons- og monitoreringstjenester.

Les mer om FD Protect på våre sider

Fagdata AS © 2022 | Personvern