«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

To vanlige scenario ved vurdering av privat nettsky

Svært mange bedrifter ønsker å flytte så mange tjenester som mulig over på standard skyløsninger, men problemet er at disse skyløsningene ofte kommer til kort. Man mister kontroll over brukermiljøet, data blir liggende i utlandet og nødvendige integrasjoner mellom programmer blir utilgjengelige. Dessuten er de fleste virksomhetssystemer ikke tilgjengelige som standard skytjeneste.

Vi opplever i utgangspunktet to scenarioer ved en vurdering av vår private nettsky FRONTDESK Private Cloud:


1. Hva gjør vi med økonomisystemet?


Mange bedrifter ønsker å gjøre seg så serveruavhengige som mulig, og flytter e-post, lagring og Office ut på ulike skytjenester. Problemet er at økonomisystemet er serverbasert, og kan leveres som en ren skytjeneste. Løsningen er å flytte kun økonomisystemet, eller et annet bransjesystem, over til FRONTDESK Private Cloud. Da får alle som trenger tilgang til systemet et ikon på skrivebordet med direkte pålogging. Det vil da virke som om økonomisystemet kjører lokalt på maskinen.


2. Vi vil ikke ha noe på PC’ene. Kan vi få et komplett eksternt skrivebord med alt vi hadde før?

Med FRONTDESK Private Cloud kan man få en løsning der alle tjenester flyttes over i bedriftens egen nettsky. Da flyttes alle tjenestene man ønsker over på den bedriftssikre nettskyen, og man får et eget komplett skrivebord. Da ser skrivebordet nærmest ut som tidligere, med alle de programmene man ønsker som før. Da kan man ha e-post, velkjente filer og mappestruktur, Office og bedriftens økonomi- og fagsystemer i en og samme private skyløsning.

Vi kan anbefale blogg-artikkelen «Skyen eller server? Ja takk, begge deler!» som går dypere i utfordringene nevnt over.

Fagdata AS © 2022 | Personvern