Vi bytter logo – men er fremdeles Fagdata! Les mer

Tjenestebeskrivelser

På denne siden vil du finne de til enhver tid gjeldende tjenestebeskrivelser og avtalevilkår på skytjenester levert gjennom Fagdata AS.


Avtalevilkår skytjenester

Skytjenester levert gjennom Sodvin-Fagdata er regulert gjennom avtalevilkår for FRONTDESK Cloud Services.


Tjenestebeskrivelser enkelttjenester


Microsoft skytjenester

Skylagring/fildeling/samhandling

E-post

E-postsikkerhet

Support

Fjernadministrert enhetstjenester


Backup-tjenester


FD Nettverk


For tjenestebeskrivelser på andre skytjenester eller FRONTDESK Private Cloud, ber vi deg ta kontakt med oss!

Fagdata AS © 2021 | Personvern