Business as usual - fra hjemmekontorer! Les mer

FRONTDESK Workstation Online

Digitaliseringen av samfunnet, alt fra data og informasjon til arbeidsprosesser og opplevelser, stiller stadig høyere krav til datakraft og prosesseringskapasitet. FRONTDESK Workstation Online kan levereekstrem datakraft som en ren skytjeneste – til de enhetene vi allerede bruker i hverdagen.

På byggeplassen navigerer entreprenører og kunder store og oppdaterte datamodeller direkte på et nettbrett. VR og AR er allerede et verktøy i alt fra oljebransjen til handelsstanden. Kunstig intelligens og statistisk og logisk analyse av big data tilfører verdier i beslutningsprosesser, for ehandel og industrien.

Alt krever en datakraft, som frem til nå har vært forbeholdt virksomheter med økonomi til å investere i egne maskiner og egen programvare.

Sammen med Citrix, Nvidia og Nutanix leverer Fagdata nå en Virtual Desktop Infrastructure-løsning der datakraft og prosessorkapasitet, også for spesielle formål, leveres som en tjeneste fra skyen. Mens man tidligere var låst til store, fysiske arbeidsstasjoner for å gjennomføre krevende oppgaver, holder det i dag med laptop’en eller nettbrettet du allerede benytter.

Fagdata sin FRONTDESK Workstation Online-infrastruktur er etablert i datasenteret Green Mountain, NATOs tidligere ammunisjonslager på Rennesøy i Rogaland. Løsningen er sikker, miljøvennlig og norsk.

I samarbeidet med Green Mountain har vi hatt fokus på stabil drift og enkelt skalering, både opp og ned. Løsningen tilfredsstiller de kravene en kunde setter når de outsource’er virksomhetskritiske prosesser eller lagrer verdifull informasjon eksternt. Den gir god kostnadskontroll, er enkel å administrere – og sikrer akkurat den kapasiteten du trenger, når du trenger den.

Noen fordeler med FRONTDESK Workstation Online

 • Tilgang til oppdaterte tunge dokumenter og modeller fra nettbrett og PCer
 • Skalerbar kapasitet uten investeringer
 • Redusert driftskompleksitet
 • Gjør endringer i modeller og arbeidsdokumenter på stedet sammen med kunden
 • Benytt VR og AR i situasjoner der papir tidligere har vært eneste alternativ
 • Kan benyttes som såkalt «BIM-kiosk»

Noen bransjer og prosesser som kan redusere kostnader og øke kvaliteten i leveransene med FRONTDESK Workstation Online:

 • Entreprenør, bygg og anlegg
 • Helse
 • Arkitekter
 • Olje og gass
 • Analyse, beregninger, simulering og modellering
 • Industri og produksjon

 

Fagdata AS © 2020 | Personvern