FD ID-administrasjon

Administrasjon av tilgang og identitet i skyen

FD ID-administrasjon bygger på Azure Active Directory Premium P1, og er utformet for å styrke organisasjoner med mer krevende behov for identitets- og tilgangsadministrasjon, og legger til et bredt spekter av funksjoner for identitetsbehandling på bedriftsnivå som gir hybridbrukere sømløs tilgang til funksjoner lokalt og i skyen.

Med FD ID-administrasjon vil man blant annet kunne oppnå «single sign-on» for en mengde skytjenester, blant annet for alle tjenestene Fagdata tilbyr.

Detaljer

Enkel pålogging til tjenester i skyen

Tjenesten gir sikker enkel pålogging til programmer i den offentlige skyen og til private skyløsninger, inkludert til Microsoft Office 365 og de private skytjenestene fra Fagdata.

 

Enhetlig oppsett på tvers av skyløsninger

Kobler sammen et enhetlig sett med brukere, grupper, passord og enheter på tvers av skyløsninger, deriblant også private skytjenester.

 

Beskytt sensitive data og programmer

Øk sikkerheten ved programtilgang i skyen med regelbasert flerfaktor-godkjenning. Beskytt virksomheten med sikkerhetsrapportering, -revisjon og -varsler, samt gjenkjenning av uklarerte programmer. Dra nytte av maskinlæringsbaserte funksjoner som identifiserer mulige trusler.

 

Beskytt programmer med sikker ekstern tilgang

Åpne serverprogrammer uansett hvor du er, og beskytt tilgangen med flerfaktorgodkjenning, policyer for betinget tilgang og gruppebasert tilgangsadministrasjon. Brukere får tilgang til offentlig skytjenester og private skytjenester via den samme portalen.

Fordeler og ulemper

Priser

FD ID-administrasjon
Pris: 49 kr/mnd pr bruker

Produktsammenligning

Fagdata AS © 2019 | Personvern