FD Enhetskontroll Print

FD Enhetskontroll Print er en løsning for oppdatering og fjernstatus på bedriftens skrivere.

Løsningen gir en sikkerhet om at enheter holdes kontinuerlig oppdatert med de siste oppdateringer av kritiske patcher

Detaljer

Oppdateringer, et nødvendig onde

Det er viktig å holde alle enheter oppdatert, slik at de ikke er sårbare for dataangrep. Hackere kan benytte sikkerhetshull i programvaren til å komme inn og misbruke enheten. Dert er derfor viktig at alt til enhver tid er oppdatert.

Status på oppdatering

Ved bruk av FD Enhetskontroll Print vil holde oversikt over oppdateringsstatus på hver enhet. Avhengig av enhetens produsent og funksjon vil oppdateringsprosessen enten automatiseres eller kun informere om status.

Inventarregistering / rapportering

Gjennom bruk av FD Enhetskontroll Print vil bedriften få full registrering av bedrifts enheter. Rapporter på all oppdateringsaktivitet og status på enheter vil bli sendt til bedriften IT-ansvarlige.

Fordeler og ulemper

Priser

FD Enhetskontroll Print
Pris: 49 kr/mnd pr enhet

Produktsammenligning

Fagdata AS © 2020 | Personvern