Business as usual - fra hjemmekontorer! Les mer

Autentisering

FD Autentisering

FD Autentisering er en tjeneste for multi-faktor autentisering ved pålogging til ønskede tjenester.

Multi-faktor autentisering styrker sikkerheten i påloggingsprosessen, ved å bruke flere faktorer til validere identiteten til den som prøver å logge på. Løsningen autentiserer brukere ved å sende et sanntids engangspassord til brukerens mobiltelefon. Passordet kan sendes som SMS, via en automatisk oppringning eller leveres i en egen app. Når dette engangspassordet er validert, får brukeren tilgang til ønskede tjenester.

Multi-faktor autentisering er en ren skytjeneste utviklet av Censornet, og administrert av Fagdata.

Detaljer

Multi-faktor autentisering sikrer bedriftens systemer og dataene

FD Autentisering er en «branding» av Censornet’s multi-faktorløsning, hvor vi tilbyr implementering, administrasjon og support. Løsningen er blant de markedsledende i verden.

FD Autentisering har et fortrinn overfor tradisjonelle 2-faktorløsninger som kun baserer seg på to faktorer for validering av identitet. Nr 1 er noe du vet (brukernavn og passord). Nr 2 er noe du har (engangspassord via mobilen). I multi-faktorløsningen vår valideres også andre faktorer rundt hver enkelt pålogging.
Dette er faktorer som;
– Sesjons ID
– Nettverk IP
– Geo-lokasjon
– Antall tidligere suksessfulle pålogginger
– Type system som forsøkes pålogget
– Enhet som blir benyttet

Alle disse faktorene legger til kontekst som bidrar til å bestemme «tilliten» til valideringen av brukeren, og om påloggingen skal aksepteres eller brytes.

For bedrifter som benytter feks FRONTDESK Private Cloud med Dedikert privat linje mot Driftssenteret, er det mulig å sette opp at autentiseringstjenesten slik at man kun må benytte multi-faktorautentisering ved pålogging utenfor kontoret. I dette tilfellet defineres arbeidsplassen som en sikker sone der kun brukernavn og passord er nødvendig ved pålogging.

Fordeler og ulemper

Fordeler:- Sikrere validering av pålogging
- Imøterkommer bla krav fra Finanstilsynet
- Raskt å sette opp, ingen installasjon hos bruker
- Ingen behov for nye enheter (brikker osv)
Ulemper:Ingen

Priser

FD Autentisering
Pris: 31 kr/mnd pr bruker

Produktsammenligning

Fagdata AS © 2020 | Personvern