Business as usual - fra hjemmekontorer! Les mer

Sikkerhetstjenester

Datasikkerhet har for alvor komme på de fleste bedrifters agenda de siste årene. Omfanget av datakriminalitet har eksplodert.

Sikring av data er noe av det viktigste en bedrift kan investere i. I en IT-verden der pålogginger og data ligger spredd på forskjellige steder, er tilgjengeliggjort for brukere i «farta» og må kunne nås via alle typer enheter, er det viktig å ta en pust i bakken og vurdere sikkerheten.

Vi har stor fokus på å ivareta alle aspekter av sikkerhet for våre brukere, og har valgt å dele opp sikkerhetsløsningene i ulike kategorier;

Vi kan anbefale blogg-artikkelen «Er IT-sikkerhet bare noe de store bedriftene må tenkte på?», som går dypere i utfordringene nevnt over.

Fagdata AS © 2020 | Personvern