Rightsignature – Sikker elektronisk signering av dokumenter

Hverdagen er digital, og tradisjonell håndskrevet signatur med penn på papir er i dag lite effektivt. Elektronisk signatur er den enkleste og raskeste måten å signere dokumenter på internett.

Rightsignature er  en markedsledende løsning fra Citrix, og er utviklet med fokus på sikkerhet. Rightsignature er bygget inn som en tjeneste i FD Sharefile.

 

Hva er egentlig elektronisk signatur?

E-signatur erstatter din fysisk håndskrevne signatur, og er en digital bekreftelse på lik linje med en signatur på et dokument. En e-signatur gjør det enklere og mer praktisk å kunne godkjenne digitale dokumenter på en sikker måte.

 

Hvorfor e-signatur?

Kutt administrasjonstiden med opptil 93% med e-signatur. Å få en tradisjonell fysisk signatur er en omstendelig prosess. Dokumentet sendes ofte som vedlegg til en e-post (en e-post som kanskje burde vært sendt kryptert?). Mottaker må laste ned vedlegget, skrive ut, fysisk signere, skanne og så sende tilbake via e-post (også denne kanskje kryptert). Dette tar tid.

 

Få et dokument signert i løpet av minutter!

Enkelt å sende

Last opp dokumenter og avtaler du allerede bruker. Bruk «drag-and-drop» for hvilke felter du vil at mottaker skal fylle ut, og send enkelt via e-post.

Enkelt å signere

Slutt å sende e-poster med vedlegg, der mottaker må skrive ut dokumentet, fysisk signere, skanne og sende tilbake. Rightsignature veileder mottaker gjennom signeringsprosessen, og gjør det enkelt og intuitivt å signere.

 

Signer fra hvor som helst

Se gjennom, send og signer dokumenter på en hvilken som helst enhet. PC, nettbrett eller smarttelefon! Nå mottakeren der den er.

 

 

Rightsignature – med profesjonell «branding» – skaper trygghet

Tilpass farger, logo og bilder for å styrke mottakers trygghet og gjenkjenning av ditt selskap.

 

Rightsignature er kraftig nok for din mest komplekse arbeidsflyt

Rightsignature kan benyttes som en stand-alone e-signaturtjeneste, hvor bedriften kun håndterer selve signeringsflyten gjennom FD Sharefile. Den mest forretningseffektive vil være å benytte Rightsignature som en del av arbeidsflyten i FD Sharefile. Da kan man lage tilpassede automatiserte arbeidsflyter, der e-signaturen blir en del automatisk del av etablert forretningsprosess.

Rightsignature leveres som en utvidet funksjon i Sharefile, der den er inkludert i pakke Sharefile Premium.

 

Sikkerhet på «bank-nivå»

Dine data er sikret med opptil 256-bit SSL kryptering både under sending og ved lagring

Sikker autentisering

Passordbeskyttet pålogging, SHA-2 digitale fingeravtrykk, biometrisk datafanging mm.

Juridisk bindende e-signaturer

Elektroniske avtaler har samme juridiske gyldighet som penn-og-papir dokumenter, når de er utført i samsvar med lover om e-signatur.

Fagdata AS © 2020 | Personvern