Business as usual - fra hjemmekontorer! Les mer

FRONTDESK Private Cloud – privat nettsky

FRONTDESK Private Cloud er en IT-driftsløsning for bedrifter som ønsker sin egen dedikerte nettsky for sikker tilgang til sine programmer og data.

I FRONTDESK Private Cloud flytter bedriften alle, eller enkelte, av sine dataprogrammer ut i sin egen sikre nettsky. Bedriften frigjør seg fra lokale servere, får fleksibiliteten i moderne skyløsninger, men kan om ønskelig likevel beholde de samme programmene, filstrukturene og rutinene som tidligere!

Svært mange bedrifter ønsker å flytte så mange tjenester som mulig over på standard skyløsninger, men problemet er at disse skyløsningene ofte kommer til kort. Man mister kontroll over brukermiljøet, data blir liggende i utlandet og nødvendige integrasjoner mellom programmer blir utilgjengelige. Dessuten er de fleste virksomhetssystemer ikke tilgjengelige som standard skytjeneste.

 

Vi opplever i utgangspunktet to scenarioer ved en vurdering av FRONTDESK Private Cloud:

1. Hva gjør vi med økonomisystemet?
Mange bedrifter ønsker å gjøre seg så serveruavhengige som mulig, og flytter e-post, lagring og Office ut på ulike skytjenester. Problemet er at økonomisystemet er serverbasert, og kan leveres som en ren skytjeneste. Løsningen er å flytte kun økonomisystemet, eller et annet bransjesystem, over til FRONTDESK Private Cloud. Da får alle som trenger tilgang til systemet et ikon på skrivebordet med direkte pålogging. Det vil da virke som om økonomisystemet kjører lokalt på maskinen.

2. Vi vil ikke ha noe på PC’ene. Kan vi få et komplett eksternt skrivebord med alt vi hadde før?

Med FRONTDESK Private Cloud kan man få en løsning der alle tjenester flyttes over i bedriftens egen nettsky. Da flyttes alle tjenestene man ønsker over på den bedriftssikre nettskyen, og man får et eget komplett skrivebord. Da ser skrivebordet nærmest ut som tidligere, med alle de programmene man ønsker som før. Da kan man ha e-post, velkjente filer og mappestruktur, Office og bedriftens økonomi- og fagsystemer i en og samme private skyløsning.

Vi kan anbefale blogg-artikkelen «Skyen eller server? Ja takk, begge deler!» som går dypere i utfordringene nevnt over.

 

Fagdata AS © 2020 | Personvern