«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Digitale møterom

Digitale møter er den nye normen, og digitale møterom er blitt den nye standarden.

Stadig flere bedrifter ønsker nå å oppgradere med digitale møteromsløsninger. Oppsett av videokonferanseutstyr med kamera, høytalere og mikrofoner blir en naturlig del av rommet. I tillegg til en eller to store skjermer.

Sodvin-Fagdata har flere ulike møteromspakker. Pakkene er skalert etter størrelse på møterommet og teknologisk standard.

Ta kontakt

At det er effektivt med videokonferanser er hevet over enhver tvil.

Nå når både møtearrangør og deltakere er blitt bekvemme med den digitale møteformen, er det en vin-vin situasjon for alle parter. 

Effektiviser de digitale møtene!

Sett opp dine nye digitale møterom nå. Kontakt oss for valg av løsning!

    Fagdata AS © 2022 | Personvern