«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Vi jobber annerledes – digitale møterom

Koronapandemien har endret måten vi jobber. Ikke bare nå, men trolig også for fremtiden.

Videokonferanseløsninger som Teams, Zoom og Google Meet har vært redningen for de fleste. Aldri tidligere har man kastet seg så fort rundt, og hoppet ut i ny måte å jobbe på. Ikke fordi vi har villet, men fordi vi har måttet.

Digitale møter er blitt den nye standarden – også når vi er tilbake

De siste månedene har virkelig endret vårt forhold til digitale møter. Vi har alle mer eller mindre tvunget oss til å bruke videokonferanseløsninger som Microsoft Teams, Google Meet og Zoom. I starten var det nok litt uvant, men nå logger vi oss på med største selvfølgelighet.

Fagdata AS © 2022 | Personvern