«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Skytjeneste erstatter tekniske arbeidsstasjoner

Fagdata er blant de første i Europa til å tilby krevende tekniske applikasjoner som en skytjeneste til SMB-markedet. 

Artikkelen er et særtrykk av en artikkel publisert i Computerworld 2. april 2018.

Kundene kan raskt og enkelt få tilgang til en virtuell maskin med egenskapene til en kraftig teknisk arbeidsstasjon. Fleksibiliteten til å skalere etter behov, og tilgang til løsningen fra hvor som helst, trekkes frem som de viktigste fordelene.

Mens mange miljøer i lengre tid har kunnet nyte godt av Citrix-løsninger fra tjenesteleverandører, har ingeniører, arkitekter og olje- og gassbransjen til nå ikke hatt noe reelt virtuelt alternativ. De har måttet investere i tunge og dyre arbeidsstasjoner for å kunne utføre oppgavene sine. Nå har det, ifølge teknisk direktør Werner Neurauter i Fagdata, kommet et svært konkurransedyktig i tjenesten FD Workstation Online.

Skalerbar pakkeløsning

Det dreier seg om et sertifisert løsningskonsept, en pakkeløsning, der tre markedsledende produsenter har bidratt med hver sin spesialkompetanse. Han skisserer et samarbeid mellom de store aktørene Citrix, Nutanix og Nvidia, med et felles konsept som en out-of-the-box løsning.

– Alle de tre lagene må være avstemt med hverandre. Vi har den virtuelle plattformen, Nutanix, som støtter konseptet. Så har vi Nvidias grafikkakselerator, som er optimalisert til tallknusing for å rendere kompleks 3d-grafikk og video. Til slutt Citrix, med den ledendene distribusjonsløsningen for virtuelle arbeidsflater, som formidler skjermbilder, tastatur, mus og så videre til sluttbrukerens enhet.

Det betyr i praksis at man kan jobbe fra hvor som helst, bare man har en pc eller tilsvarende tilgjengelig.

– I stedet for å måtte kjøpe en arbeidsstasjon til opp mot 100.000 kroner til hver ansatt som arbeider med konstruksjon og design, er alternativet å abonnere på en tjeneste, og skalere den ned og opp i takt med behovet, forklarer han. En vanlig pc er nok, det er ikke nødvendig med en dyr arbeidsstasjon.

Større sikkerhet

Sikkerheten er også langt bedre ivaretatt enn med den tradisjonelle modellen. Lagring, prosessering og sikkerhetskopiering skjer i et av Europas sikreste datasentre, og kommunikasjonen foregår kryptert.

I følge Neurauter er FD Workstation Online den første løsningen av denne typen som er tilgjengelig som skytjeneste, i en SaaS-modell tilpasset SMB-markedet.

– Vel har liknende løsninger vært tilgjengelige på enterprise-markedet en stund, men da snakker vi om store organisasjoner med egne datasentre som selv virtualiserer og kjører applikasjonene, eller med en solid pristerskel fra hosting markedet, som de fleste SMB-bedriftene ikke har innen rekkevidde.

Kapasitet etter behov

Markedssjef Tor Erik Aagedal understreker at det er i fleksibiliteten de store innsparingene ligger.

– Trenger en bedrift 10 ingeniører til et prosjekt over et halvt år, og må kjøpe inn fysiske arbeidsstasjoner og programvare, blir det fort svært dyrt. Vi tilbyr å leie den nødvendige kapasiteten for den tiden det er aktuelt, og skru den ned i perioder da behovet for prosesseringskapasitet og arbeidsplasser er mindre.

Fleksibiliteten gjelder ikke bare lengden på leieperioden, men også hvilken programvare som trengs og graden av grafisk prosessering som er nødvendig. Om behovet er mer begrenset, og det for eksempel ikke lenger er behov for tung DAK/DAP, er det bare å redusere bruken av virtualiserte grafiske prosessorer.  Den kan f.eks. benyttes i lavere dosering for krevende brukere med tung bruk av Excel, PowerPoint og generell brukeropplevelse i Windows miljøet.

Vellykkete pilotprosjekter

FD Workstation Online lanseres i disse dager. Fagdata har hatt pilotprosjekter gående med både nye og eksisterende kunder. Flere entreprenørbedrifter har fanget opp hva som er i gjære, og har vist sin interesse for å komme i gang.

– Vi har satset på full fleksibilitet for å lykkes, sier Tor Erik Aagedal, og understreker at kundene får det de trenger, når de trenger det.

– Er behovet tre ganger så mange brukere i en periode, eller behov for endret sammensetning av tjenester, så er det uproblematisk. Vi tar hele risken rundt infrastrukturen når det er nødvendig – fra Europas sikreste og grønneste datasenter, Green Mountain på Rennesøy.

Fagdata AS © 2022 | Personvern