«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Skyen eller server? Ja takk, begge deler!

Valgmulighetene innen IT-drift er stadig mer diversifiserte. Fra en tid da vi kun hadde et valg mellom egen lokal server og det å sette bort hele IT-driften til et eksternt driftssenter, til i dag hvor man selv kan sette sammen en miks – tjeneste for tjeneste.

Nå kan man for eksempel velge å kjøre Office gjennom skytjenesten Office365, økonomisystem fra en server i et driftssenter, fillagring lokalt og e-post fra en annen leverandør. Disse valgmulighetene kommer som en følge av utviklingen innen skyteknologien.

Hvordan skal man gå frem for å sette sammen bedriftens optimale løsning?

Når man skal velge en fremtidig IT-driftsløsning, er det viktig å gå gjennom programmene bedriften bruker i dag. Er det systemer her som ikke kan hentes direkte fra skyen? Deler vi opp en bedrifts IT-hverdag i 4 grunnpilarer, kan vi se at vi ofte bare kommer nesten i mål;

Grunnpilar 1 – Office

Grunnpilar 1 er kontorstøtte, og da Officepakken (som benyttes av over 95% av norske bedrifter). Dette er en tjeneste som definitivt kan leveres som en skytjeneste, og fungerer like bra om er på eksternt driftssenter, lokalt på egen server eller i skyen.

Grunnpilar 2 – E-post

Grunnpilar 2 er E-post. Tjenesten er essensiell i alle bedrifter. Denne kan også hentes som en skytjeneste fra Microsoft eller om man ønsker noe mer nærhet til dataene, kan den leveres som en skytjeneste fra de fleste driftsleverandører i Norge.

Grunnpilar 3 – Fillagring

Grunnpilar 3 er Fillagring, og tilgang til bedriftens filer er alfa omega for de fleste brukere. Enten velger man den gode gamle mappestrukturen med privat- og fellesområder levert fra en driftsleverandør eller som en skyløsning med mulighet for fildeling.

Så lagt, så bra. Alle de 3 første grunnpilarene i en bedrifts IT-hverdag kan leveres på flere måter.

Grunnpilar 4 – Forretningssystemer

Grunnpilar 4 er bedriftens forretningssystemer. Det er for eksempel økonomi- lønns- og crmsystemene, samt fag- og bransjesystemer. Det er som regel her utfordringen med hensyn til IT-driftsform kommer. Er det noen av vår bedrifts programmer som krever en installasjon på server, og ikke leveres som en ren skytjeneste direkte fra leverandør? Svaret er i de fleste tilfeller fremdeles JA. De fleste bedrifter har enkelte serverbaserte programmer som pr i dag ikke er webbaserte, og derav ikke kan brukes som en ren skytjeneste.

Utfordringen blir ofte hva som skal gjøre med driften av disse forretningssystemene når alle andre programmene i bedriften kan hentes som skytjenester?

I Fagdatas private nettskyløsninger (tidligere ASP) FRONTDESK Private Cloud kan bedriften plassere de programmer de selv ønsker å få levert som en skytjeneste. De ønskede programmene kjøres da på en egen dedikert virtuell server som driftes og vedlikeholdes i Fagdata sitt driftssenter. Brukerne som skal ha tilgang til programmet får dette som et enkelt ikon på sin egen pc. Ved å klikke på ikonet blir man først identifisert, og kan så bruke programmet som om det var installert på din egen arbeidsstasjon. Dette er det man kaller en «publisert applikasjon».

Full ekstern Desktop
FRONTDESK Private Cloud er i tillegg en nettskyløsning hvor bedriften kan flytte hele sitt brukermiljø ut i sin egen nettsky. Da velger man å flytte tilgangen til alle sin programmer til et eksternt skrivebord hos oss. Man får da en vanlig skrivebord som er oppbygd på samme måte som man er vant til fra tidligere, med alle programmer som ikoner på skrivebordet, sammen med e-post, fillagring og Office. Alle programmene vil kun integrerer og samhandle optimalt. Sikkerheten og kontrollen vil også være 100% ivaretatt når hele driftsmiljøet er i FRONTDESK Private Cloud, og man vet at alle data ligger trygt i Norge.

Det viktigste for alle bedrifter som skal vurdere nye IT-driftsløsninger er å ikke nødvendigvis se på bedriftens behov under ett!

Basert på denne sjekklisten kan man begynne å plassere tjeneste for tjeneste ut i de ulike skyene.

Fagdata har mange års erfaring med å hjelpe bedrifter med å tilpasse seg den nye IT-hverdagen, og bistår dere gratis med dette arbeidet! Ta kontakt!

Fagdata AS © 2022 | Personvern