«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Printix endrer verden innen utskriftsadministrasjon

Utskriftsadministrasjon er en «skjult verden» for den vanlige IT-bruker. Vi forholder oss bare til selve utskriften, men opplever nok alle noen utfordringer med utskrift. Utskrifter henger, kommer på feil skrivere og drivere tuller til, men det til tider kompliserte oppsettet bak kjenner vi lite til.

Utskriftsadministrasjon, spesielt i bedrifter med mange ansatte, mange skrivere og flere lokasjoner er virkelig et fag i seg selv. Når man da i tillegg tar med datalinjer, sikkerhet og backup blir det omfattende.

Nå har vi endelig en løsning som forenkler utskriftadministrasjon. Den er skybasert og heter Printix!

Printix er en skytjeneste som endrer hele tankegangen rundt håndtering av utskrifter, både for brukerne og for selve printeradministrasjonen. Løsningen er bygget bygget for den moderne skybaserte arbeidsplassen, og er litt som et Kinderegg; den gir glede til både IT-ansvarlig, de ansatte og ledelsen!

Les mer i artiklene:


Printix revolusjonerer

Allerede i 2017 lanserte det innovative danske IT-selskapet Printix, en skybasert utskiftsadministasjonsløsning, der man strømlinjeformet alle utskriftsoperasjoner og totalt eliminerte behovet for printservere! I tillegg var løsningen abonnementbasert, som de fleste andre skyløsninger. Dette skapte oppstyr i en ellers litt «satt» utskriftsbransje.

Løsningen er integrert med Microsoft Azure Active Directory, og var den første sertifiserte applikasjonen av sitt slag tilgjengelig i Microsoft sin AppSource.


Printix sin skybaserte utskriftsadministrasjon er ikke bare en annen leveransemodell, men faktisk en radikal endring i måten slike applikasjoner blir aksessert, lisensiert, opplevd og verdsatt av kunden.


Hugo Marqvorsen i Printix

8 Nøkkelpunkter i vurderingen mellom Printix og tradisjonell programvare for utskriftsadministrasjon

Tradisjonelle utskriftsadministrasjonsløsninger, benyttet for å administrere og optimalisere alle prosesser i et utskriftsmiljø, er komplekse, kostbare og vanligvis fokusert på behovene til store selskaper. De krever spesiell teknisk kompetanse og trenger rikelig med ressurser for å installere, vedlikeholde og supportere.

Nå kommer Printix med ny teknologi tilpasset også mindre bedrifter, for å gi bedre innsikt og kontroll over utskriftmiljøet. Løsningen gir også mulighet for økt sikkerhet og økt effektivitet samtidig som man kutter kostnader.

I en sammenligning mot tradisjonell utskriftsadministrasjon, så, trekker Printix frem 8 nøkkelpunkter verdt å vurdere:


1. Programvarekostnader og betalingsfrekvens

Printix

I det månedlige Printix abonnementet betaler bedriften kun for aktive brukere  som faktisk skrev ut noe forrige måned. Det er ingen lisenskostnad, ingen initiell investeringskostnad og heller ingen installasjonskostnader.  

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

De fleste lokale utskriftsadministrasjonsløsninger fordrer at bedriften kjøper en lisens og eier den. I økende grad har man nå også abonnement og leasingmodeller for å kjøpe tilgang til disse løsningen. Uansett så vil egeneid programvare medføre ytterligere årlige lisenskostnader ved utvidelse av moduler og oppdateringer av systemet. Kjøpelisenser koster normalt rundt tre ganger så mye som Printix over en treårsperiode.


2. Vedlikeholdskostnader

Printix

Printix inkluderer vedlikehold og support. I tillegg inkluderer prisen ubegrenset antall skrivere.

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

Krever typisk at bedriften har en årlig vedlikeholdsavtale, som inkluderer support, oppdateringer og patching. Disse kontraktene er ofte priset et sted mellom 10% og 25% av den initielle lisenskostnaden.


3. Implementeringskostnader

Printix

Ingen implementeringskostnader. Bedrift kan klargjøre løsningen i skyen, laste ned og installere klienten for Windows eller Mac i løpet av få minutter. Det er ikke lenger behov for printservere, utskriftsspesifikk programvare eller andre utfordringer. Du bare skriver ut!

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

De fleste lokalt installerte løsninger krever noe oppsett. Dette kan involvere programvareinstallasjon, databasekonfigurering og testing. Disse kostnadene kan komme igjen ved større oppgraderinger av programvaren.


4. Driftskostnader

Printix

Printix drifter programvaren, så bedriften trenger ingen server. Kompatibel med enhver dataenhet med nettleser – PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. Bedriften trenger ingen ny maskinvare for å bruke løsningen.

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

Et lokalinstallert systemer vil trolig kreve ny eller oppgradert maskinvare for å kjøre optimalt, om ikke på kort sikt, definitivt på lengre sikt. Dette kan inkludere applikasjoner, databaseservere, arbeidsstasjoner og nettverksinfrastruktur. Eldre maskinvare kan kanskje bli brukt initielt, men over tid vil nye versjoner av systemet, som typisk krever mer datakraft, kreve maskinvareinvesteringer.


5. Data Backup

Printix

Konfigurasjonen din er sikkert lagret i Printix i skyen. Det er også skriverdriverne som Printix-klienten laster opp til ditt Printix-biliotek.

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

Alle sikkerhetskopier må håndteres av bedriften selv.


6. Konsulentkostnader

Printix

Printix-løsningen er administrert og vedlikeholdt av Printix, og er en del av abonnementskostnaden.

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

Bedriften har behov for IT-konsulenter for å administrere både program- og maskinvare.


7. Sikkerhet

Printix

Utskrift via Printix er minst like sikkert som ved tradisjonell nettverksutskrift. All Printix-kommunikasjon, både på innsiden og utsiden av nettverket, er sikret med kryptering og bruk av HTTPS (SSL/TLS).

Kjøpelisenser til egen infrastruktur

Bedriften er i prinsippet ansvarlig for at brukerne administrerer sin egen datasikkerhet, tilgang, backup osv.


8. Oppgraderinger

Printix

Oppgraderinger til tjenester, programvare, databaser mm er håndtert av Printix. Programvareoppgraderinger er kostnadsfri, og utført inkrementelt slik at det aldri utgjør noen stor påvirkning på ytelsen.

Kjøpelisenser til egen infrastruktur
Alle oppgradering og kostnader tilknyttet arbeidskraft og maskinvare er bedriftens ansvar.


Sikker Utskriftsadministrasjon – Printix

Mange bedrifter har eller kanskje burde ha sikre utskriftløsninger, der ikke sensitive utskrifter blir liggende igjen på skriveren i tide og utide. De store tradisjonelle aktørene tilbyr slike løsninger. SecurePrint og Follow-me-print er velkjente løsninger, men de er relativt kostbare, knyttet opp mot et printermerke og krever ofte kodebrikker eller nøkkelkort.

Printix har sikker utskrift som en standard, uten ekstra kostnad. Skriv ut til skriveren du selv ønsker, uansett printermerke. Gå til skriver og «slipp» utskriften med smarttelefonen. Enklere får du det ikke!


Finn ut mer om Printix!

Se vår produktside for mer om Printix

Fagdata AS © 2022 | Personvern