Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger innsamlet av Fagdata AS gjennom kontaktskjema på selskapets nettsider.

Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til:
Fagdata AS
support@frontdesk.no
+47 23 39 38 70

1. Formålet med innsamling og registrering

Ved påmelding til vårt nyhetsbrev, blir din e-postadresse brukt kun til utsendelse av dette med mindre du samtidig har bedt om å bli kontaktet angående andre ønsker eller spørsmål.

Har du fylt ut vårt kontaktskjema for å få mer informasjon om ditt spørsmål, vil vi ta vare på dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å behandle og følge opp din henvendelse.

De registrerte opplysningene blir kun brukt til utsendelse av informasjon slik det fremgår av det utfylte kontaktskjema og de formål det er gitt samtykke til i forbindelse med innsending av skjema.

2. Hva slags opplysninger blir registrert?

Når du melder deg på vårt nyhetsbrev, spør vi kun om din e-post adresse.

Registrerer du en forespørsel i vårt kontaktskjema, ber vi deg oppgi:

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun i regi av Fagdata AS for de formål som er oppgitt i dette dokumentet. Opplysningene blir ikke overført til andre foretak eller organisasjoner.

4. Lagring og oppbevaring

Opplysningene lagres i vårt kundeoppfølgingssystem og lagres inntil formålet med innsamling av opplysningene opphører.

5. Rett til innsyn i, rettelser og sletting av personopplysninger

Du har når som helst anledning til å korrigere feilaktige opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen, og til å be om at dine opplysninger slettes.

Avmelding fra vårt nyhetsbrev gjør du ved å følge instruksen oppgitt i sist utsendte nyhetsbrev. Annen kontaktinformasjon slettes innen tre måneder etter at dine forespørsler er ferdigbehandlet. Ønsker du å undersøke om du stadig er registrert, eller få en bekreftelse på at dine opplysninger er slettet, henvend deg via kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon

Om ønskelig kan det rekvireres en digitalt lesbar kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser. Det genereres ikke transaksjoner, logger eller annet knyttet til dine personopplysninger i våre systemer. Det er derfor ingen andre data som kan tilbys overført til annen behandlingsansvarlig.

7. Klage

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

Vennlig hilsen

Fagdata AS, org nr.: 979122691
Økernveien 121
0579 OSLO
post@fagdata.no / support@fagdata.no
+47 23 39 38 90

Fagdata AS © 2019 | Personvern