«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Sodvin-Fagdata – snart 25 års erfaring med å bistå norske bedrifter

En del av Sodvin-konsernet

Fagdata ble høsten 2020 endel av Sodvin-konsernet, og er i dag Sodvins spisskompetanse på skytjenester. All kompentanse på IT-drift, IT-sikkerhet og skytjenester er samlet i Sodvin-Fagdata.

Sodvin SA, vårt moderselskap, ble stiftet i 1951, og er et kundeeid konsern på kysten av Trøndelag. De har hovedkontor på Kyrksæterøra, og avdelingskontor i Trøndelag og Fredrikstad. Konsernet driver mangfoldig virksomhet innen IT/Telecom, energi, økonomisk rådgivning og finansielle investeringer. Les mer om Sodvin på www.sodvin.no.

Hvem vi er

Selv om Sodvin historien vår er ny, er vi en erfaren og anerkjent aktør i det norske markedet. Helt siden 1997 har vi hjulpet norske virksomheter med gode IT-løsninger, kartlegging av behov, implementering, drift og support. Vi har vært med siden den gangen leveransen besto av en Internett-linje, epost og server til i dag der nesten alt kan leveres som en tjeneste, fra skyen.

Fortsatt dekker vi våre kunders grunnleggende IT-behov; nettverk og lagring, epost og Office, backup og ikke minst sikkerhet. Men vi har også flere tiårs erfaring med å sette opp, drifte og supportere bransjeløsninger og skreddersøm.

De fleste IT-løsninger og produkter kan i dag leveres som en tjeneste fra skyen. Sodvin-Fagdata er sertifisert på og leverer et stort antall som tilsammen dekker behovene hos kunder med alt fra én til 100 ansatte.

Samtidig er det mange som fortsatt har lokale installasjoner, servere og egenutviklet programvare, eller befinner seg midt i mellom, på vei fra det lokale og opp i skyen. Vi har fokus på å hjelpe våre kunder der de er i sitt utviklingsløp og å lage enkle og kostnadseffektive løsninger uavhengig av hvor langt eller kort de har kommet.

Nærhet til kundene

En viktig del av det vi gjør – og de vi er – handler om support. Her møter vi brukerne når de har behov eller utfordringer, og vi blir aldri bedre enn opplevelsen en kunde sitter igjen med etter å ha bedt oss om hjelp. Derfor er vi mer opptatt av at det skal fungere hos deg, enn at lampene skal lyse grønt hos oss. At alt er i orden med det tekniske, betyr ikke alltid at problemet er løst for brukeren.

En bred og variert portefølje, også med grunnleggende funksjonalitet og løsninger, er bare mulig når vi ligger teknologisk i forkant, ser hvilken vei utviklingen går og forstår hvordan dette kommer til å påvirke brukernes muligheter. Vi har oversikten og innsikten og håndterer kompleksiteten på et område som for mange virksomheter er utfordrende. Brukerne får funksjonaliteten, brukervennligheten og verdiskapningen.

Opptatt av å gjøre en forskjell

Sodvin-Fagdata finner mening i å lage tekniske løsninger som også har en positiv virkning på miljøet. Det gjør vi blant annet sammen med Green Mountain, verdens mest miljøvennlige datasenter, som for eksempel bruker havvann til avkjøling. Og vi er stolte over å ha bidratt til at Amnesty etablerte en modell for bedriftsstøtte for over 10 år siden.

Sodvin-Fagdata – så du slipper å bekymre deg.

Fagdata AS © 2022 | Personvern