Hvor viktig er e-post for bedriften din?

De fleste nikker aksepterende når ekspertene sier at e-post er noe av det mest essensielle i norske bedrifter. E-post er selve hovedpulsåren for kommunikasjon. Faktumet er at det er gjennom e-post majoriteten av all informasjon internt og ekstern formidles. Det er gjennom e-post tilbud og avtaler sendes, og dialogen i avdelingene skjer.

To vanlige scenario ved vurdering av privat nettsky

Svært mange bedrifter ønsker å flytte så mange tjenester som mulig over på standard skyløsninger, men problemet er at disse skyløsningene ofte kommer til kort. Man mister kontroll over brukermiljøet, data blir liggende i utlandet og nødvendige integrasjoner mellom programmer blir utilgjengelige. Dessuten er de fleste virksomhetssystemer ikke tilgjengelige som standard skytjeneste.

Er IT-sikkerhet bare noe de store bedriftene må tenke på?

Dagens IT-trender dreier seg hovedsakelig om å få lagt så mye som mulig ut i «skyen». Det er et enormt fokus på mobilitet og kostnadsbesparelse ved hjelp av skytjenester. Samtidig opplever vi en IT-hverdag med stadig flere trusler.

Skyen eller server? Ja takk, begge deler!

Valgmulighetene innen IT-drift er stadig mer diversifiserte. Fra en tid da vi kun hadde et valg mellom egen lokal server og det å sette bort hele IT-driften til et eksternt driftssenter, til i dag hvor man selv kan sette sammen en miks – tjeneste for tjeneste.

E-post svindel

Vær oppmerksom på «direktør-svindel»

Kriminelle slår til mot økonomiansvarlige og bedriftsledere, og de har lurt til seg milliarder av kroner gjennom e-postsvindel. Norge er spesielt utsatt, grunnet vår velstand og dessverre også vår naivitet!

Fagdata AS © 2021 | Personvern