E-post svindel

Skrekkhistorie fra en bedrift i Trøndelag

Forrige uke, etter at vi hadde sendt ut den første invitasjonen til SIKKER2021, ble vi fortalt en skrekkhistorie fra en av våre kunder. Vi har fått lov til å gjenfortelle historien for å holde andre bedrifter på vakt!

spf dmarc

«Making email great again»

E-post er fremdeles vårt viktigste kommunikasjonsmiddel, spesielt på jobben. Vi er faktisk helt avhengige av e-post. Dessverre er e-post også blitt den mest usikre faktoren i bedriftens IT-hverdag.

Våre e-postservere er trygge!

Det har de seneste dagene vært skrevet mye om hackerangrep gjennom en svakhet i Microsoft Exchangeserver. Spesielt har hendelsen på Stortinget fått mye oppmerksomhet.

Printix endrer verden innen utskriftsadministrasjon

Utskriftsadministrasjon er en «skjult verden» for den vanlige IT-bruker. Vi forholder oss bare til selve utskriften, men opplever nok alle noen utfordringer med utskrift. Utskrifter henger, kommer på feil skrivere og drivere tuller til, men det til tider kompliserte oppsettet bak kjenner vi lite til.

e-postsikkerhet

Beste sikring mot e-postangrep

E-post er inngangsporten for de fleste dataangrep. Ca 95% av all hacking starter med feil håndtering av e-post. Dette er kanskje ikke så rart. Bedrifter er ofte flinke til å sikre nettverk og eventuelle servere, men på pc-nivå må den ansatte være sin egen IT-ansvarlig. Man velger å se bort i fra at brukernes maskiner faktisk har en åpen vei videre inn i bedriftens aller helligste!

Nå må vi alle ta IT-sikkerhet på alvor – det finnes ingen unnskyldning

Den siste tiden har det florert av dataangrep mot både enkeltpersoner og bedrifter. Nå nylig har det vært blåst stort opp i media at både Stortinget og flere kommuner har vært rammet. I sommer var kjente bedrifter som Garmin og Canon slått ut av kryptovirus. Også enkeltbrukere hos våre kunder har blitt hacket. Nå må norske bedrifter ta IT-sikkerhet på alvor. I verste fall kan bedrifter gå over ende, bare fordi man ikke tok relativt enkel sikkerhetsgrep!

Sentinelone

Hvorfor er det så viktig ha kontroll på bedriftens antivirusløsninger?

Administrasjon av antivirusprogrammer på brukernes pc’er, er noe bedriftene ofte tar for lett på. Antivirus var noe som ble satt opp da maskinen var ny, og siden bare har gått sin gang.

En uvirksom eller uadministrert antivirusløsning er ikke bare en trussel for den enkelte pc, men også for alle maskiner i samme nettverk!

Vi jobber annerledes – digitale møterom

Koronapandemien har endret måten vi jobber. Ikke bare nå, men trolig også for fremtiden.

Videokonferanseløsninger som Teams, Zoom og Google Meet har vært redningen for de fleste. Aldri tidligere har man kastet seg så fort rundt, og hoppet ut i ny måte å jobbe på. Ikke fordi vi har villet, men fordi vi har måttet.

Fagdata AS © 2021 | Personvern