Nytt trusselbilde – nytt forsvar! Les mer

e-postsikkerhet

Beste sikring mot e-postangrep

E-post er inngangsporten for de fleste dataangrep. Ca 95% av all hacking starter med feil håndtering av e-post. Dette er kanskje ikke så rart. Bedrifter er ofte flinke til å sikre nettverk og eventuelle servere, men på pc-nivå må den ansatte være sin egen IT-ansvarlig. Man velger å se bort i fra at brukernes maskiner faktisk har en åpen vei videre inn i bedriftens aller helligste!

Nå må vi alle ta IT-sikkerhet på alvor – det finnes ingen unnskyldning

Den siste tiden har det florert av dataangrep mot både enkeltpersoner og bedrifter. Nå nylig har det vært blåst stort opp i media at både Stortinget og flere kommuner har vært rammet. I sommer var kjente bedrifter som Garmin og Canon slått ut av kryptovirus. Også enkeltbrukere hos våre kunder har blitt hacket. Nå må norske bedrifter ta IT-sikkerhet på alvor. I verste fall kan bedrifter gå over ende, bare fordi man ikke tok relativt enkel sikkerhetsgrep!

Printix endrer verden innen utskriftsadministrasjon

Utskriftsadministrasjon er en «skjult verden» for den vanlige IT-bruker. Vi forholder oss bare til selve utskriften, men opplever nok alle noen utfordringer med utskrift. Utskrifter henger, kommer på feil skrivere og drivere tuller til, men det til tider kompliserte oppsettet bak kjenner vi lite til.

Sentinelone

Hvorfor er det så viktig ha kontroll på bedriftens antivirusløsninger?

Administrasjon av antivirusprogrammer på brukernes pc’er, er noe bedriftene ofte tar for lett på. Antivirus var noe som ble satt opp da maskinen var ny, og siden bare har gått sin gang.

En uvirksom eller uadministrert antivirusløsning er ikke bare en trussel for den enkelte pc, men også for alle maskiner i samme nettverk!

Vi jobber annerledes – digitale møterom

Koronapandemien har endret måten vi jobber. Ikke bare nå, men trolig også for fremtiden.

Videokonferanseløsninger som Teams, Zoom og Google Meet har vært redningen for de fleste. Aldri tidligere har man kastet seg så fort rundt, og hoppet ut i ny måte å jobbe på. Ikke fordi vi har villet, men fordi vi har måttet.

digital reiseforsikring

IT-Sikkerhet – Din digitale reiseforsikring

De færreste drar på ferie uten en reiseforsikring. Vi håper vi aldri trenger å bruke den, men den må vi likevel ha. Sikkerhet på de digitale enhetene dine kan ses på som en digital reiseforsikring. En forsikring du burde ha, for det eneste vi dessverre vet, er at noen alltid vil prøve å utnytte deg.


Hvordan sikrer du deg mot tap av data?

Norske bedrifter har dessverre for lite fokus på IT-sikkerhet. Bare halvparten av norske bedrifter har en responsplan for dataangrep, og like få har en plan for sikring av data.

Digitale møter er blitt den nye standarden – også når vi er tilbake

De siste månedene har virkelig endret vårt forhold til digitale møter. Vi har alle mer eller mindre tvunget oss til å bruke videokonferanseløsninger som Microsoft Teams, Google Meet og Zoom. I starten var det nok litt uvant, men nå logger vi oss på med største selvfølgelighet.

Sentinelone

Hvorfor trenger vi en ny generasjon av antivirus?

Vi har alle en antivirusløsning installert på pc’en. Den kjører i bakgrunnen, med faste oppdateringer og skanninger. Er tradisjonell antivirus fremdeles bra nok, eller er den bare en falsk trygghet?

Sentinelone

Tradisjonelle antivirus virker ikke lenger!

Vi er over i nytt tiår, og teknologien går fremover. Litt for fort vil noen mene, men hackerne gnir seg i hendene. Hver dag oppdages over 350.000 nye virus eller mutasjoner av de forrige.

Office 365

Office 365 endrer navn til Microsoft 365

Microsoft har i disse dager gjennomført en navneendring på deler av tjenesteporteføljen Office 365. Office 365-abonnementene for små- og mellomstore bedrifter, samt Office 365 ProPlus blir nå Microsoft 365. Hva betyr dette for deg?

3 nye funksjoner i Microsoft Teams du må starte med!

De fleste at oss tilbringer nå mye av tiden på Microsoft Teams, og tjenesten er blitt den viktigste kommunikasjonstjenesten for majoriteten av våre kunder. Det har kommet noen kjekke funksjoner som absolutt kan være verdt å prøve!

Fagdata AS © 2020 | Personvern