«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Hvorfor velge «Nettverk som en tjeneste»

I dag er tilgang på et raskt og stabilt trådløst nettverk like selvfølgelig som at det strøm i stikkontakten. Vi forventer at nettet følger oss når vi vandrer fra den ene til andre enden av kontorlokalet, og sikkerhet på nettverket tenker vi ikke på.

«Sikkerheten er sikkert bra, det er jo et privat firmanett».

Bak sceneteppet er realiteten er en helt annen. Oppsett og drift av nettverket er kanskje den meste komplekse IT-jobben i bedriften. Det vet IT-ansvarlig alt om.


«Nettverk som en tjeneste» er populært

Alle «Som en tjeneste»-forretningsmodeller, der bedriften kjøper tjenester på abonnementsbasis, har vært populære. Dette gjelder spesielt for komplekse tjenester som drift av ulike IT-tjenester. «Nettverk som en tjeneste» er intet unntak.

Å konfigurere og drifte sin egen nettverksinfrastruktur er som sagt ingen enkel oppgave. WAN-optimalisering, trafikkrouting og brannmurssikkerhet er krevende, selv for IT-eksperter.

Mange selskaper ser at «Nettverk som en tjeneste» er akkurat hva de trenger for å ivareta ledelsens og de ansattes forventninger om stabile, raske og tilgjengelige nettverk. I tillegg får IT-ansvarlig en trygghet for at sikkerheten er optimal til enhver tid.

Se Fagdata’s «Nettverk som en tjeneste»


 Noen av fordelene ved å velge «Nettverk som en tjeneste»

Første bud er alltid å sette bort alle tjenester du selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til utføre og vedlikeholde!


Forbedret sikkerhet

Det er stadig meldinger om ødeleggende databrudd i nyhetene, noe som skapt stor bekymring for informasjonssikkerheten i bedrifter av alle størrelser og bransjer.

I «Nettverk som tjeneste» jobber vi kontinuerlig for å opprettholde nettverkssikkerheten. Vi standardkonfigurerer alt utstyr etter høye sikkerhetsstandarder.

Vi kan selvfølgelig også skreddersy sikkerheten etter dine spesifikke ønsker og behov. Dette gjelder ofte for bedrifter med helt spesifikke sikkerhetsregulativer fra konsern eller myndigheter.

I «Nettverk som en tjeneste» sørger vi også for at alle dine nettverksenheter er oppdatert med de siste anbefalte versjoner av patcher og firmware. Det holder ikke lenger å kjøpe en brannmur og bare la den stå i skapet. Økt fokus på sikkerhet gjør at den må ha jevnlig vedlikehold.


Proaktivt vedlikehold

Proaktivt vedlikehold er alltid å foretrekke fremfor å prøve å slukke stadige branner. Uforventet nedetid på nettverket er ikke noe moderne bedrifter aksepterer!

Gjennom «Nettverk som en tjeneste» kan vi oppdage, og i mange tilfeller også forutse kommende nettverksproblemer. Alle nettverksenheter, som brannmurer, switcher og trådløse basestasjoner, er satt opp med proaktiv monitorering. På denne måten kan vi også utføre preventivt vedlikehold.

I våre administrasjonskonsoller varsles vi ved feil og unormal adferd på enhetene. Dette gjør at vi kan starte problemløsning selv før bedriften eller deres kunder merker noe!


Økt grad av «oppetid»

Økt grad av «oppetid» er som regel et resultat av økt grad av tilsyn og ansvar. I «Nettverk som en tjeneste» tar vi et utstrakt ansvar for nettverket, og måles gjerne på nivå av tilgjengelighet og opptid.  

Generelt sett vil også det å outsource nettverkstjenester resulterer i bedret nettverkskvalitet hos våre kunder, spesielt innen forbedret nettverksadministrasjon og mer effektiv routing av datatrafikk.


Forbedret nettverksprestasjon gir økt produktivitet

Når IT-nettverket ditt presterer på sin beste, med færre feil og mindre nedetid, kan de ansatte utføre sine daglige oppgaver mer effektivt. Noe som da øker deres totale produktivitet.


Optimaliserte Systemer

I «Nettverk som en tjeneste» vil vi proaktivt sende månedlige rapporter, som hjelper deg å avdekke problemer og viktige trender.

Vi kan fastslå om IT-nettverket ditt er kapabelt til å støtte mengden trafikk du har inn og ut, og gjøre tilpasninger for å forsikre at nettverket fungerer effektivt.  Hvilken effekt har for eksempel stadig mer bruk av multimedia i arbeidshverdagen å si for kapasitet i nettverket? Påvirkes responstider i nettverket av en stadig hyppigere bruk av skyløsninger. Hvilke hvilke porter og protokoller må åpnes for integrasjoner, og hvilke sikkerhetsutfordringer kan dette gi?


 Tilgang på eksperise og erfaring

Sist men ikke minst vil du gjennom å jobbe med nettverkseksperter få tilgang til et ekspertteam med erfarne og kvalifiserte konsulenter. Vi vil være ved din side gjennom hele prosessen, fra planleggingsfasen, implementeringen og i hele den langsiktige supporten.


Konklusjon

Dersom du ikke allerede jobber innen nettverksbransjen, er det tids- og kostnadskrevende å etablere, drifte og vedlikeholde en lokal nettverkstruktur. Dette er en tjeneste de fleste bedrifter bør outsource.

«Nettverket er noe som bare skal virke. Alltid

Se produktet «FD Nettverk – Nettverk som en tjeneste«

Fagdata AS © 2022 | Personvern