«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Hvorfor er det så viktig ha kontroll på bedriftens antivirusløsninger?

Administrasjon av antivirusprogrammer på brukernes pc’er, er noe bedriftene ofte tar for lett på. Antivirus var noe som ble satt opp da maskinen var ny, og siden bare har gått sin gang.

En uvirksom eller uadministrert antivirusløsning er ikke bare en trussel for den enkelte pc, men også for alle maskiner i samme nettverk!

Når var det sist noen kontrollerte statusen på antivirusprogrammet på din maskin? Vet du med sikkerhet at programmet er oppdatert, og skanning er utført på alle filer og mapper? Er det kontroll på alle viruslogger og karantene-mapper?


Kontroll på maskinenes antivirusprogram bør være et ansvar for IT-ansvarlig, og ikke bare den enkelte bruker!


Ikke sikrere enn det svakeste ledd

Du er faktisk avhengig av at alle andre maskiner i nettverket ditt er like godt sikret som din egen! Alle pc’ene i nettverket er potensielle «dører» inn, og har noen en «åpen dør», så kan noen komme innenfor uansett hvor godt du sikrer din egen «dør». Har du i tillegg filer som synkroniseres med felles lagringsområder, kan også dine lokale filer bli korrumperte.

Tidsbegrenset lisens

Husk at praksis i mange år har vært at nye maskiner leveres med en tidsbegrenset lisens på et antivirusprogram. Det virker en periode, men har du ikke aktivert eller fornyet lisensen, vil programmet slutte å oppdateres. Da utføres skanningen basert gamle og utdaterte virusdatabaser. Med 350.000 nye virusdefinisjoner hver dag, blir antivirusprogrammet fort en falsk trygghet.

Administrasjonskonsoll

Antivirusløsninger beregnet for bedrifter tilbyr som regel et administrasjonskonsoll der IT-ansvarlig kan varsles om avvik på alle maskiner. Dersom bedriften har mange forskjellige antivirusløsninger blir fort det svært vanskelig å ha kontroll på status.

Nye trusler – ny type forsvar

Sist, men ikke minst, bør alle bedrifter vurdere å erstatte tradisjonelle antivirusprogrammer med moderne løsninger som vår egen FD Protect. Dette har vi skrevet mye om i disse artiklene:


Snakk med oss om antivirus!

Ønsker dere hjelp med å gå gjennom status på deres antivirusløsninger, eller å høre mer om hvordan Fagdata kan hjelpe dere, ta kontakt nå.

Fagdata AS © 2022 | Personvern