«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Gratis skylagring for bedrifter – er det bra nok?

I dagens IT-verden flommer det over av gratis skylagring- og delingstjenester. Er de bra nok for bedrifter?

Listen over leverandører er lang. Felles for de fleste er at de er gode stabile tjenester, men gratistjenestene er rettet hovedsakelig mot forbrukermarkedet. Det er en del vilkår rundt eierskap av data, tilgjengelighet på tjenestene og kontroll på deling av innholdet som bør skurre litt for de fleste bedrifter.

En bedrift bør og må tenke annerledes

Innføringen av gratis skylagring i bedriftsammenheng var egentlig et resultat av ansattes ønske og vilje til å være mer effektive. De yngre, litt mer IT-innovative, tok med seg disse forbrukerapplikasjonene inn i bedriften for å dekke et IT-behov de færreste bedrifter hadde løsninger for, nemlig en enkel måte å få tilgang til bedriftsdata når de ikke var på serveren. Samt også å kunne dele disse bedriftsdata med andre. Dette er vel og bra, men gratis skylagring går nok lagt utover datainstruksen i de fleste bedrifter!

Et paradoks!

Jeg velger å kalle det paradoksalt, når ledelsen aksepterer at ansatte får lov til å kopiere ut bedriftseide data og lagre dem på sine egne kontoer på skylagringstjenester. Disse dataene blir så delt med eksterne forbindelser og kunder, uten at bedriften har kontroll på hva som blir delt og hvem det blir delt med!
Hva så i neste ledd – hvis den ansatte for eksempel slutter? Da blir vedkommende sittende med eierskap til en mengde bedriftskritiske data, som bedriften ikke har noen rett til å få kontroll på!.

Hva kan du, som bedriftseier, gjøre for å unngå dette?

Et minstekrav til skylagring- og delingstjenester – på bedriftsnivå – er at bedriften har en løsning der IT-ansvarlig har tilgang til å stenge brukerkontoer eller i hvert fall kunne fjerne tilgangen til bedriftseid data.

De nye personvernlovene som ble innført på forsommeren 2018 sier blant annet at bedriften skal kunne spore og ha kontroll på alle data, samt ha muligheten til å slette all ønsket data ved behov. Dette kan man kun få til i en skylagrings- og delingsløsning der man har full kontroll på dataene. Man må til enhver tid vite hvor alle data er, hvem data er delt med og sette regler for hvordan den delte informasjonen skal kunne behandles.

En stor takk til pionerene som så behovet for gratis skylagring- og delingstjenester. Løsningene deres er flotte for oss forbrukere, men blir dessverre litt for «lette» for norske bedrifter. Heldigvis har Citrix, IBM med flere også oppdaget behovet for sikre skylagrings- og delingstjenester, og utviklet fantastiske løsninger for bedriftsmarkedet. Disse tjenestene er i ferd med å bli de mest etterspurte IT-tjenestene i Norge.

Fagdata var tidlig ute med å bygge opp tjenester innen dette området, og har spesialisert oss på løsningen Sharefile fra markedsledende Citrix. Vi tilbyr full norsk brukerstøtte og lagringen av alle data skjer ved vårt norske driftssenter, mens drift av programmet og alle apper utføres 24-7 av Citrix.

Les mer om ShareFile.

Fagdata AS © 2022 | Personvern