«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Fagdata får ny eier!

Fagdata AS endrer eierstruktur, og øker sitt potensiale som betydningsfull leverandør av skytjenester i det norske markedet!

Fagdata har de siste årene investert mye i moderne teknologi og underbygge en  «Cloud-first» strategi. Denne satsningen har gjort oss til en teknologisk ledende skyleverandør i det norske markedet.

I en bransje som har endret seg i stort tempo, og bragt store, internasjonale aktører på kartet også nasjonalt, har de mindre IT selskapene fått utfordringer med lønnsomhet i sine leveransemodeller.  Dette har ført til en betydelig konsolidering i bransjen, og mange mindre aktører har blitt kjøpt opp av de største.  Det har i sin tur skapt et vakuum for mange kundegrupper, som ikke føler seg helt hjemme blant de største.

Fagdata har gjennom de siste årene hatt et behov for å styrke sin finansielle situasjon, for å kunne skape en vekst. Vi har fokusert på å finne strategiske partnere for å realisere mer av våre ideer og vårt potensiale.  Vår intensjon har vært å videreføre forretningsidé og visjoner, og befeste en rolle som solid og viktig samarbeidspartner for kundene i vårt segment. Det har derfor vært vesentlig å finne en partner som har vektlagt å videreføre vår spisskompetanse og bredde i tjenestetilbud, og dermed også vårt fingeravtrykk som brobygger mellom teknologi og forretningsdrift.

Vi har nå funnet vår perfekte match i Sodvin SA, som i dag overtatt 100 % av aksjene i Fagdata AS.  Sodvin ble stiftet i 1951, og er et kundeeid konsern på kysten av Trøndelag. De har hovedkontor på Kyrksæterøra, og avdelingskontor i Trøndelag og Fredrikstad. Konsernet driver mangfoldig virksomhet innen IT/Telecom, energi, økonomisk rådgivning og finansielle investeringer.  Innen IT er Sodvin en ledende leverandør av egenutviklet programvare og utviklingstjenester. Konsernet vil omsette for ca 150 MNOK i 2020, og har meget solid økonomi.

Med finansielt sterke eiere, ser vi mulighetene for at vi bli en enda sterkere IT-leverandør til våre kunder.  Fagdata fortsetter likevel som før, og det er stor entusiasme blant de ansatte i Fagdata.

Vi gleder oss, og ser frem til kunder og andre samarbeidspartnere kan nyte godt av et større handlingsrom, og synergier med andre selskaper i Sodvin-konsernet.

Spørsmål kan stilles til: 
Werner Neurauter tlf. 922 81 491 eller Jostein Folgerø tlf. 901 17 213


Pressemeldingen fra Sodvin SA

Se gjerne pressemeldingen fra vår spennende nye eier!

Fagdata AS © 2022 | Personvern