«SIKKER Bedrift» – en komplett skyløsning. Les mer

Digitale møter er blitt den nye standarden – også når vi er tilbake

De siste månedene har virkelig endret vårt forhold til digitale møter. Vi har alle mer eller mindre tvunget oss til å bruke videokonferanseløsninger som Microsoft Teams, Google Meet og Zoom. I starten var det nok litt uvant, men nå logger vi oss på med største selvfølgelighet.

Møter på digitale plattformer har helt tydelig endret måten vi jobber på. Undersøkelser viser at møter blir mer effektive og konkrete. I tillegg sparer vi reisetid og ikke minst reisekostnader.

Nå når både møtearrangør og deltakere er blitt bekvemme med den digitale møteformen, er det en win-win situasjon for alle parter.


Digitale møteromsløsninger er på vei inn på norske kontorer

Vi er blitt komfortable med digitale møter. For bare et par måneder siden var det få av oss som mente at kunde- og avdelingsmøter kunne gjennomføres via feks Microsoft Teams. Nå vet vi at det er feil.

Salget av digitale møteromsløsninger har eksplodert, og det er ingenting som tilsier at trenden ikke vil fortsette.

Den økte bruken av hjemmekontor vil også vedvare. Det skaper ikke den ineffektiviteten mange ledere fryktet, gir en enorm fleksibilitet og er et godt virkemiddel i perioder der vi må skjerpe smitteverntiltakene.

Det blir nå i de fleste bedrifter vurdert å settet opp digitale løsninger på store og små møterom. Det ikke bare eksterne kunde/leverandørmøter som nå i økende grad tas digitalt, også interne møter. For med en utstrakt bruk av hjemmekontor, vil avdelingsmøter i fremtiden gjerne bestå av en del ansatte samlet på møterommet på kontoret, og flere pålogget fra hjemmekontor.


Møteromspakker

Fagdata har de siste månedene testet utstyr fra flere produsenter og tilbyr nå flere digitale møteromspakker.

Hovedtanken er løsningen skal være lett å installere, lett å implementere og først og fremst lett å bruke! Det skal heller ikke være for dyrt å komme i gang med.


Se våre tjenester for «digitale møterom«

Fagdata AS © 2022 | Personvern